Jin

jin@parsifal-mechelen.be

Wet jins:

Ik ben gids tussen scouts en gidsen
Ik voel me een met de wereld om me heen,
houd niet van nep en deel alles wat is heb.
Want niemand is alles, niemand is niets, iedereen is altijd iets.

Maandprogramma

Liefste jins,

Veel succes met het vertalen van onze tweede maandbrief. Wij kijken al enorm uit naar de komende vergaderingen, hopelijk jullie ook!

Als jullie vragen of suggesties of weet ik veel wat hebben, kan je altijd een berichtje sturen (via facebook of sms Beo op 0491 52 47 19). Vergeet ook zeker niet af te zeggen wanneer je niet kan.

 

Vrijdag 6 december:

. _ _ _    _ _ _    .    . _ _ .    . .    .    .  / , / . . . _    . _    _ .    . _    . . . _    _ _ _    _ .    _ / . .   . . .  /  . . . .    .    _  /  _ . .    . .    . . .    _    . _ .    . .    _ . _ .    _    . . .    . . . _    .     . _ .    _ _ .    . _    _ . .    .    . _ .    . .    _ .    _ _ .  / punt /  _ . _    _ _ _    _ _  /  . . . _    . _    _ .  /  . _ _ _ _    _ _ _ _ .  /  . . _  /  _    _ _ _    _  /  . . _ _ _    . _ _ _ _  /  . . _  /    _ .    . _    . _    . _ .  /  _ . .    .  /  . . .    . .    _ . _    . _  /  _ _ _    _ _  /  . . .    . _ _ .    .    . _ . .    . _ . .    .    _    . _ _ _    .    . . .  /  _    .  /  . . .    . _ _ .    .    . _ . .    .    _ .  /  _ _    .    _  /  _ . .    .  /  . _    _ .    _ . .    .    . _ .    .  /  . _ _ _    . .    _ .    . . . / punt

Zaterdag 14 december:

. _ _ _    . . _    . _ . .    . _ . .    . .    .  /  . . . .    .    _ . . .    _ . . .    .    _ .  /  . _ _ _    . _    _ _    _ _    .    . _ .  /  _ _ .    .    _ .    _ _ _    .    _ _ .  /  .    _ . . _    . _    _ _    .    _ .     . . .  / punt /  _ . .    . _    . _    . _ .    _ _ _    _ _  /  . . .    . _ _ .    . _ .    .    _ . _    .    _ . /  . _ _    .  /  . _    . . _ .  /  _ . . .    . .    . _ _ _  /  _ . . .    .    _ _ _  /  _    . . . .    . . _    . .    . . .  /  .    _ .  /  _ _ .    . _    . _    _ .  /  . _ _    . .    . _ _ _  /  . _ _ _    . . _    . _ . .   . _ . .    . .    .  /  . _ _    . _    _  /  . .    _ .  /  _ . .    .  /  . _ _    . _    _    _    .    _ .  /  . _ . .    .      _ _ .    _ _ .    .    _ .  / punt /  . _ _    .  /  _ _ .    . _    . _    _ .  /  _ _ _    _ .    _ . .    .      . _ .  /  . _    _ .    _ . .    .    . _ .    .  /  _ . _    _ _ _    _ . _    .    _ .  /  . . . _   _ _ _   _ _ _    . _ .  /  . _ _ _    . . _    . _ . .    . _ . .    . .    .  / , /  _ . .    . . _    . . .  /  _ _ . .    _ _ _   . _ .    _ _ .  /  _ . .    . _    _  /  . _ _ _    .  /  _ _    . _    . _    _ _ .  /  . _ . .    .    .    _ _ .  /  . .     . . .  / punt /  . _ _ _    . . _    . _ . .    . _ . .    . .    .  /  . _ _    _ _ _    . _ .    _ . .    .    _ . /   _ _ _    _ _  /  . _ _ _ _    _ _ _ _ .  /  . . _  /  . . . _    .    . _ .    . _ _    . _    _ . _ .    . . . .    _  /  . _    . _    _ .  /  _ . .    .  /  _    .    . _ .    . . . _    . . _    . . _    . _ .    . . .    .    . . .    _    .    .    _ .    . _ _    .    _ _ .  /  _ .    . . _    _ _    _ _    .    . _ .  /  . . . . _    . _ _ _ _    . . . . _ / punt

 

 

Vrijdag 20 december:

_ _    _ _    _ _    _ _  / , /  . _ _ .    . _    _ .    _ .    .    _ .    _ . _    _ _ _    .    _ . _    .    _ .  / , /  . _ _    . _    . _ .    _ _    .  /  _ . _ .    . . . .    _ _ _    _ . _ .    _ _ _    _ _    .        . _ . .    _ . _  / .   _ .   /  . _ _ _    .    _ .    .    . . . _    .    . _ .  /  _ . .    . _    _  /  . _ _ _    . . _    . _ . .    . _ . .    . .    .  /  _ .    . .    .    _  /  _ _    _ _ _    _ _ .    .    _ .  /  _ . .    . _ .    . .    _ .    _ . _    .    _ .  /  . _ _    . _    _ .    _  /  . _ _ _    . . _    . _ . .    . _ . .    . .    .  /  _ _ . .    . .    . _ _ _    _ .  /  _ _    . .    _ .    _ . .    .    . _ .    . _ _ _    . _    . _ .    . .        _ _ .  / punt /  _ _ . .    . _    . _ . .    . .    _ _ .  /  _ . .    . .    .  /  _ . _    .    . _ .    . . .    _    _ . . .    . _    . _ .  / ! /  . _ _ _    . . _    . _ . .    . _ . .    . .    .  /  . . . .    .    _ . . .    _ . . .    .    _ .  /  .    .    . _ .    . . .    _  /  . . . _    .    . _ .    _ _ .    . _    _ . .    .    . _ .    . .    _ .    _ _ .  /  . . . _    . _    _ .  /  . _ _ _ _    _ _ _ . .  /  . . _  /  . . . _ _    _ _ _ _ _  /  _    _ _ _    _  /  . . _ _ _    _ _ _ _ _   / . . _  /  . . . _ _    _ _ _ _ _  /  . . .    . _    _ _    .    _ .  /  _ _    .    _  /  _ . .    .  /  _ _ .    . .    _ . .    . . .    .    _ .  / punt /  . . . _    . _    _ .    . _    . . _ .  /  . . _ _ _    _ _ _ _ _  /  . . _  /  _ _ . .    . .    . _ _ _    _ .  /  _ _ _    _ _ _    _ . _  /  . _ _ _    . . _    . _ . .    . _ . .    . .    .  /  _ _ _    . . _    _ . .    .    . _ .    . . .  / , /  . . . _    . _ .    . .    .    _ .    _ . .    .    _ .  / , /  . _ . .    . .    .    . . _ .    . _ _ _    .    . . .  / , /  _ _    . .    _ .     _ .    . _    . _    . _ .    . . .  / , /  .    _    _ . _ .  / punt /  . _ _    .    . _ . .    _ . _    _ _ _     _ _  /  _ _ _    _ _  /  _    .  /  _ _ .    .    _ _ . .    .    . _ . .    . _ . .    . .    _ _ .    .    _ .  /    . _    . _    _ .  /  _ _ _    _ .    _ _ . .    .  /  . . .    . .    _ . _    . _  / punt

 

Zondag 29 december:

. . . .    .    _  /  . .    . . .  /  . . . _    . _    _ . _    . _    _ .    _    . .    .  /  .    _ .  /  _ . .    . . _    . . .  /  . _ _ _    . _    _ _    _ _    .    . _ .  /  _ _ .    .    _ .    _ _ _    .    _ _ .  /  _ _ .    .    .    _ .  /  . . .    _ . _ .    _ _ _    . . _    _    . . .  / punt /  . . . .    .    _ . . .  /  . _ _ _    .  /  _      . .    . _ _ _    _ . .  /  .    _ .  /  _ _ .    .    .    _ .  /  _ _ . .    . .    _ .  /  _ _ _    _ _  /  _ _ . .    _ _ _  /  . _ . .    . _    _ .    _ _ .  /  _ _ . .    _ _ _    _ .    _ . .    .    . _ .  /  . . .    _ . _ .     _ _ _    . . _    _    . . .  /  _    .  /  _ . .    _ _ _    .    _ .  / , /  _ . _    . _    _ .  /  . _ _ _    .  /  _ .    . _    _    . . _    . . _    . _ .    . _ . .    . .    . _ _ _    _ . _  /  . _    . _ . .    _    . .          . _ _ _    _ . .  /  .    .    _ .  /  . _    _ .    . .    _ _    . _    _    _ _ _    . _ .    _ . _ .    . . _     . . .    . . _    . . .  /  . . . _    _ _ _    . _ . .    _ _ .    .    _ .  / , /  . . . .    . .    _ .    _  /  . . . .    . .    _ .    _  / punt

Zondag 5 januari:

. _ _    .    .    . _ .  /  _ _ .    .    .    _ .  /  . . .    _ . _ .    _ _ _    . . _    _    . . .  /  . . . _    .    . _ .    _ . .    .    _ . _    _ . _    .  / punt /  _ . .    . _    _ .  /  _    _ _ _    _ . _ .    . . . .  /  .    .    _ .  /  . _    _ .    . .    _ _    . _    _    _ _ _    . _ .    _ . _ .    . . _    . _ .    . . .    . . _      . . .    . _ _ _    .  /  . . . _    _ _ _    . _ . .    _ _ .    .    _ .  /  _    .    _ _ .    .    _ .  /  _ . .    .  /  . . . _    .    . _ .    . . . _    .    . _ . .    . .    _ .    _ _ .   / ?

Zaterdag 11 januari:

. . . _    . _    _ .    _ . .    . _    . _    _ _ .  /  . .    . . .  /  . . . .    .    _  /  .    .    _ .  /  _ . . .    .    . _ . .    . _    _ .    _ _ .   . _ .    . .    . _ _ _    _ . _    .  /  . . . _    .    . _ .    _ _ .    . _    _ . .    .    . _ .    . .    _ .    _ _ .  / punt /  _ . .    .  /  _ .    . .    .    . . _    . _ _    . . .    _    .  /  _ _    . .    . . .    . . .  /  . _ _ _    . .    _ .  /  . _ _    _ _ _    . _ .    _ . .    _  /  . . . _    .     . _ .    _ . _    _ _ _    _ _ . .    .    _ .  / ( /  _ .    . .    .    _  /  . _ . .    . _    _ . _ .    . . . .    .    _ .  / , /  . _ _    . .    . _ _ _  /  _ .    .    _ _    .    _ .  /  _ . .    . .    _  /  _ _ . .    .    .      . _ .  /  . . .    .    . _ .    . .    .    . . _    . . .  / ) / punt /  _ . _    _ _ _    _ _  /  _ _ . .    _ _ _  /  .    _ . . _    _    . _ .    . _    . . . _    . _    _ _ .    . _    _ .    _  /  _ _    _ _ _    _ _ .    .    . _ . .    . .    . _ _ _    _ . _  /  . . . _    .    . _ .    _ . _    . _ . .    .    .    _ . .  / punt /  _ _    .    .    . _ .    _ . .    .    . _ .    .  /  _ _ _    . . _    _    . . _ .    . .    _    . . .  /  _ _    . _    _ _ .  /  . _    . _ . .    _    . .    . _ _ _    _ . .  / punt /  .    . _ .  /  _ _ . .    . _    . _ . .  /  _ _ _         _ _ _    _ . _  /  .    .    _ .  /  _    . _    . _ . .    .    _ .    _    .    _ .    . _ .    _ _ _    _ .        _ . .    .  /  _ _ . .    . .    . _ _ _    _ .  /  _ . .    . . _    . . .  /  .    .    _ .  /  _ . . .    .    .    _    . _ _ _    .  /  . . . _    _ _ _    _ _ _    . _ .    _ . . .    .    . _ .    .    . .    _ . .    . .   _ .   _ _ . /   . .    . . .  /  . . . _    .    . _ .    .    . .    . . .    _  / punt /  . _ _ _ _    _ _ _ _ .  /  . . _  /  _    _ _ _    _  /  . . _ _ _    . _ _ _ _  /  . . _  /  . _    . _    _ .  /  _ . .    .  /  . . .    . .    _ . _    . _  / punt /  _ _    . .    . . .    . . .  /  . . . .    .    _  /  _ .    . .    .    _  /  _ . . _    _ _ _    _ . . _    _ _ _

 

Zaterdag 18 januari:

. _ _    . .    . _ _ _  /  . . . .    .    _ . . .    _ . . .    .    _ .  /  .    _ . . _    . _    _ _    .    _ .     . . .  /  _ . .    . . _    . . .  /  . . . .    .    _ . . .    _ . . .    .    _ .  /  _ _ .   . _ .   . _   . _   _ _ .  /  .    .    _ .  /  _ . . .    .    .    _    . _ _ _    .  /  _ _ _    _ .    _    . . .    . _ _ .   . _   _ .   _ .    . .    _ .    _ _ .  / punt /  _ .    . .    .    _    . . .  /  _ . . .    .    _    .    . _ .  /  _ . .    . _    _ .  /  _ _ _    _ .    _ _ . .    .  /  _ . _ .    . _ .    .    . _    _    . .    .    . . . _    .  /  _ _ .    .    .     . . .    _  /  .    .    _ .  /  _ . . .    .    .    _    . _ _ _    .  /  . _ . .    _ _ _    . . .  /  _    .  / . _ . .    . _    _    .    _ .  /  .    _ .  /  _    .  /  . . .    _ . _ .    . . . .    . .    . _ . .    _ . .    .    . _ .    .    _ .  / ! / . _ _ _ _    _ _ _ _ .  /  . . _  /  _    _ _ _    _  /  . . _ _ _    . _ _ _ _  /  . . _  /  . _    . _    _ .  /  . . . .    .    _  /  . _ . .    _ _ _    _ . _    . _    . _    . _ . .  / punt

Zondag 26 januari:

. _ _ _    . . _    . _ . .    . _ . .    . .    .  /  _ _ .    .    . . . _    .    _ .  /  . _ _    .    .    . _ .  /    . _ . .    .    . .    _ . .    . .    _ .    _ _ .  / punt /  . . . _    .    .    . _ . .  /  . . .    . . _    _ . _ .    _ . _ .    .    . . .  / !


Zondag 2 februari
:

. _ _    .  /  _ _ .    . _    . _    _ .  /  . . .    _ . _ .    . . . .    . _    . _    _    . . .    .    _ .  / !!! /  _ . .    _ _ _    .  /  . _ _ _    .  /  _ . _    _ .    . .    .    _ . . .    .    . . .    _ . _ .    . . . .    .      . _ .    _ _    .    . _ .    . . .  /  . _    . _ . .    . . . _    . _    . . .    _  /  . _    . _    _ .  / punt /   . _ _ _ _    . . . . _  /  . . _  /  _    _ _ _    _    . _ _ _ _    _ . . . .  /  . . _  /  . _    . _    _ .  /   . . . .    .    _  /  . .    _ . _ .    .  /  . . .    _ . _    . _    _    . .    _ .    _ _ .  /  _ . _ .    .    _ .    _    .    . _ .  /  _ _    .    _ . _ .    . . . .    .    . _ . .    .    _ .  / punt /  . . . _    .    . _ .    _ _ .    .    .    _  /  _ _ .    .    .    _ .  /  . . . . .  /  .    . . _    . _ .    _ _ _  /  .    _ .  /  . . . .    . _    _ .    _ . .    . . .    _ . _ .    . . . .   _ _ _    .    _ .    .    _ .  /  _ _    .    .  /  _    .  /  _ .    .    _ _    .    _ .


Zondag 9 februari
:

_    . _ .    .    _ . _  /  . _ _ _    .  /  . . .    _    . _    . _ _ .    . . .    _ . _ .    . . . .    _ _ _    .    _ .    .    _ .  /  . _    . _    _ .  / , /  . _ _    .  /  _ . .    _ _ _    .    _ .  /  . _ .    .    _ . _ .        . . . .    _    _ . .    _ _ _    _ _ _    . _ .    _    _ _ _    _ . _ .    . . . .    _  / ! /  . _ _    .  /       . . .    . _ _ .    . _ .    .    _ . _    .    _ .  /  _ _ _    _ _  /  . _ _ _ _    . . . _ _  /  . . _  /  . _    . . _ .  /  . _    . _    _ .  /   . . . .    .    _  /  . _ . .    _ _ _    _ . _    . _    . _    . _ . .  /  . . . .    .    _  /  .    . .    _ .    _ . .    . . _    . . _    . _ .  /  . . . .    . _    _ .    _ _ .    _  /  . . . _    . _    _ .  /  . _ _ _    . . _    . _ . .    . _ . .    . .    .  /  . _    . . _ .  / punt


14-16 februari
:

. . . .    . . _    . . . .  / , /  . .    . . .  /  . . . .    .    _  /  _ .    . . _  /  . _    . _ . .  /  . . . .    .    _  /  _    . _ _    .    .    _ . .    .  /  . _ _    .    .    _ . _    .    _ .    _ . .  / ? /  . _ _ _    . _    . _    . _    . _  / !!! /  . . . _    .    . _ .    _ . .    .    . _ .    .  /  . .    _ .    . . _ .    _ _ _    . _ .    _ _    . _    _    . .    .  /  _ . _    _ _ _    _ _    _  /  _ .    _ _ _    _ _ . / punt

 

Zondag 23 februari:

. _ _    .  /  _ _ .    . _    . _    _ .  /  .    .    _ .    . . .  /  .    .    _ .  /  . . . _    .    . _ .    _ _ .    . _    _ . .    .    . _ .    . .    _ .    _ _ .  /  _ . .    _ _ _    .    _ .  /  _ _    .    _  /  . _    _ .      _ . .    .    . _ .    .  /  _ _    .    _ .    . . .    .    _ .  / punt /  _ . _    .    _ .    _ .    .    _ .  /      . _ _ _    . . _    . _ . .    . _ . .    . .    .  /  . _ _ _    .    . . _    _ _ .    _ . .    . _ _    .    . _ .    _ . _  /  . . . _    . _    _ .  /  . _    . _ . .    . _ . .    .    _ _    . _    _ .  /  . _    . _ . .  / ? /       _ _ . .    _ _ _  /  _ .    . .    .    _  / , /   _ _ . .    _ _ _    .    _ . _  /  . . . .    .    _  /  _ _    . _    . _    . _ .  /  .    .    _ .    . . .  /  _ _ _    . _ _ .  / punt /  . _ _    .  /  . _ _    .    _    .    _ .  /  _ _ . .    .    . _ . .    . . _ .  /  _ .    _ _ _    _ _ .  /  _ .    . .    .    _  /  . . . .    .    .    . _ . .  /  . . . _    .    .    . _ . .  /  _ _ _    . . . _    .    . _ .  /  _ . .    .    _ _ . .    .  /  _ . .    . _    _ _ . /   _ _    . _    . _    . _ .  /  . _ _    .  /  _ _ . .    . . _    . _ . .    . _ . .    .    _ .  /  _ _ . .    .       _ . _    .    . _ .  /  _ .    _ _ _    _ _ .  /  .    _ . . _    _    . _ .    . _  /  . .    _ .   . . _ .   _ _ _    . _ .    _ _    . _    _    . .    .  /  _ _ .    .    . . . _    .    _ .  / punt

 

Verdorie dit was het al… Zo snel dat het hier gaat. Maar niet getreurd, er komen nog vele leuke dingen aan!

Kusjes,

Beo en Scholekster